eng
All categories
Yerevan
JAVA դասընթացներ
JAVA դասընթացներ - photo 1
Renewed: 3 May 2021, 19:09

JAVA դասընթացներ

dram 30,000/12 դասաժամ
Hayrapetyan Nazik
direktor
,  Yerevan, AM
Flagma member since 21 November 2016

Description

Էյ Ջի Էյջ ուսումնական կենտրոնը կազմակերպում է JAVA դասընթացներ ինչպես սկսնակների, այնպես էլ տվյալ ոլորտի ծրագրավորողների մասնագիտական աճի համար:
Դասընթացի տևողությունը – 2 ամիս (24 դասաժամ)
Հաճախումները - շաբաթական 3 դաս, յուրաքանչյուր դասի տևողությունը 1,5 ժամ
Դասընթացների ավարտական վկայականի տրամադրում

Ad number: 1758178
,  Yerevan, AM
Flagma member since 21 November 2016

Similar ads

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ’ Անհատական, Online: Java
Price
dram 35,000/pc
Vip educational center, LLC, AM, 47 km +6 ads
'VIP' Ուսումնական Կենտրոն ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ’ Անհատական, Online ԾՐԱԳԱՎՈՐՈՒՄ ------- Java: Սկսնակների համար (для начинающих) Տևողությունը՝ 24 դաս...
Price
dram 35,000/service
Vip educational center, LLC, AM, 47 km +6 ads
Vip educational center Удаленное обучение Программирование C: C++, Borland C, Visual C++ C Sharp: C#, C# Form App, WPF Java: Java, Visual Class...
Show more
Contact the company
Hayrapetyan Nazik
direktor
By phone
Say, that you found an ad on Flagma
Safety rules: Do not agree to a prepayment if you are not sure about the reliability of the company.
Write a message
Select category
×
Login to your account