eng
All categories
Yerevan
Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects -ի դասընթացներ
Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects -ի դասընթացներ - photo 1
Renewed: 3 May 2021, 19:09

Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects -ի դասընթացներ

dram 25,000/12 դասաժամ
Hayrapetyan Nazik
direktor
,  Yerevan, AM
Flagma member since 21 November 2016

Description

Adobe Premiere Pro-ն և Adobe After Effects-ը պրոֆֆեսիոնալ ծրագրեր են վիդեոմոնտաժի համար:Այս ծրագրերը լավագույններից են, որոնցով կարելի է աշխատել պրոֆֆեսիոնալ տեսանյութերի հետ: Adobe Premiere, Adobe After Effects ծրագրերը հնարավորություն կտան սովորել վիդեոմոնտաժի հմտությունները, կատարել բազմապիսի էֆեկտների ստեղծում ձայնային էֆեկտների տեղադրմամբ: Արդյունքում դուք կստանաք բարձրորակ ֆիլմեր և այն կարող եք մատուցել DVD սկավառակի տեսքով:
Էյ Ջի Էյջ ուսումնական կենտրոնը կազմակերպում է Վիդեոմոնտաժ՝Adobe Premiere, Adobe After Effects ծրագրերի դասընթացներ, որն ավարտելուց հետո դուք կստանաք այնպիսի մասնագիտական որակավորում, որի արդյունքում կկարողանաք պատրաստել ժամանակակից շուկայի պահանջներին համապատասխան տեսանյութեր:
Adobe Premier
Դասընթացի տևողությունը- 1,5 ամիս (18 դասաժամ)
Հաճախումները- շաբաթական 3 դաս, յուրաքանչյուր դասի տևողությունը 1,5 ժամ
Adobe After Effects
Դասընթացի տևողությունը- 2,5 ամիս (30 դասաժամ)
Հաճախումները- շաբաթական 3 դաս, յուրաքանչյուր դասի տևողությունը 1,5 ժամ
Դասընթացների ավարտական վկայականի տրամադրում:

Ad number: 1758171
,  Yerevan, AM
Flagma member since 21 November 2016

Similar ads

8
Oil absorbent Arctic for oil spill response
Price
14/bag FOB
EcoPeatMix, LLC, RU, 47 km +5 ads
Highly effective clean peat moss absorbent "Arctic" for oil spill response on a water surface and the soil. The natural peat moss absorbent is 4...
Natural Butter Ghee 99.8%
Price
dram 6/pc FCA
Chromos Production, ЧП, UZ, 47 km +12 ads
Ghee is a dairy product with a long history and modern health value. Cooking oil is a time-consuming and lengthy process, and only after a few...
Ozonator for laundry
Price
dram 291,000/pc
Pure Nature Corporation, CJSC, AM, 47 km +3 ads
Product Model: KH-W502 An ozone water purifier is an environmentally friendly device designed for use in household and industrial types of washing...
Show more
Contact the company
Hayrapetyan Nazik
direktor
By phone
Say, that you found an ad on Flagma
Safety rules: Do not agree to a prepayment if you are not sure about the reliability of the company.
Write a message
Select category
×
Login to your account